LYD HEALING

NORWEGIAN:
SyncroVibe Sound Healing Kurs

Dette to-dagers kurset gir en grundig innføring i Healingfagets ultimate verktøy som er lyd. Alt er laget av frekvenser, og ved å manipulere frekvensene (lyden) direkte bruker du den mest effektive teknologien som finnes. 

Stemmen i seg selv er vårt viktigste healingredskap, og i dette kurset lærer du mer om stemmens kraft, og hvordan du kan utnytte den i forskjellige situasjoner. Vi vil også lære hvordan de forskjellige frekvensene kan brukes til å fremme liv, helse og bevissthet i seg selv.

Det vil også bli gitt en initiering av Vishudda (Halschakraet) for å åpne og klargjøre slik at du kan kickstarte ditt liv som lydhealer, musiker, eller taler. Din stemme, og din lydforståelse vil tas til neste nivå.

Kurset inneholder bla temaer som:

⁃ Stemmens kraft og muligheter
⁃ Initiering av Vishudda chakra.
⁃ Lydens magiske verden: Indre og ytre lyd
⁃ Pitch, herz og klangfarger
⁃ Overtoner, nøklene til universet, 
– Grunnleggende teknikker overtone-sang.
⁃ Healing sanger
⁃ Musikk-terapi og chakraene
⁃ Shamanic rytme terapi
⁃ Resonans

Kurset holdes av Runi som er en erfaren Healer og Musiker. Han har undervist i spirituelle tradisjoner både nasjonalt og internasjonalt i snart 25 år. Runi er Reiki-mester, har tre svarte belter-graderinger i Shotokan Karate (Shodan, Nidan og Sandan), og er kjent som en kraftfull Kurset holdes av Runi som er en erfaren healer og musiker som har undervist i spirituelle tradisjoner både nasjonalt og internasjonalt i snart 25 år. Han har utviklet sine egne healingteknikker, men ble i tillegg Reiki-mester ved International Center for Reiki Training i Glastonbury i 1998. Han har også tre svart belte-graderinger i Shotokan Karate (Shodan, Nidan og Sandan), og er kjent som en kraftfull healer og klarsynt. Utover det var han i flere år en del av duoen Inspiritualization som i 2011 kom med albumet Quantum Leap https://open.spotify.com/album/2sm70SHhMuw0Hm0c0yumlg?si=GjHPFFtoTaunAzd6K95mGQ

Gjør deg klar for en kraftfull opplevelse!

Om oss
Norveg Unity er en spirituell organisasjon som gjennom sitt opplysningsarbeid jobber for at hele verden skal bli mer innlyst i verdens viktigste fag, det spirituelle faget. Læren om hvordan alt henger sammen, og hvordan vi benytter dette til å skape en bedre verden for oss selv, og alle andre. Vi tilbyr enkelttimer, gruppetimer, kurs og behandling i flere spirituelle tradisjoner.
www.norvegunity.no —  www.facebook.com/norvegunity  — www.instagram.com/norvegunityENGLISH:
SyncroVibe: Sound Healing Course

This two-day course provides a complete introduction to the ultimate tool of Healing which is Sound. Everything is frequency, and by manipulating frequency (sound) directly you are using the most efficent tool there is. 

The voice itself is our most important Healing tool, and in this course you will learn to understand the power of it, and how to utilize it in different situations. You will also learn more about the power of the voice, and how the different frequencies of sound can be used to promote life, health and conciousness itself. 

We will also give an initiation of you Vishudda (throat chakra) to open it up, and clearify it. This will kickstart your life as a soundhealer, musican, public speaker or any other activity related to voice and sound. Get ready for the nexy level. 

The course includes the following topics:
⁃ The power of the voice and its opportunities
⁃ Initiation of the Vishudda chakra
⁃ The magic world of sound: Inner and outer sound
⁃ Pitch, herz and tones
– Overtones, the keys of the universe
⁃ Healing Songs
⁃ Music therapy and chakras
⁃ Shamanic rhythm therapy
⁃ Resonance

The course is held by Runi which is an experienced Healer and Musican. He´s been teaching spiritual traditions both in Norway and abroad for almost 25 years. Runi is a Reiki-master, has three black belts gradings in Shotokan Karate (Shodan, Nidan and Sandan), and is known for being a powerfull Healer and Clairvoyant. Besides that he was a part of the duo Inspiritualization for many years, and published the album Quantum Leap in 2011 (https://open.spotify.com/album/2sm70SHhMuw0Hm0c0yumlg?si=GjHPFFtoTaunAzd6K95mGQ)

Absout the host 
Norveg Unity 
is a spiritual organization based in Norway which promotes, teaches and affects the world to get more involved in the most important traditions, which is the spiritual traditions. The teaching about how everything is interconnected, and how we can utilize this to make a better world for ourselves and everyone else. We offer induvidual lessons, group lessons, courses, cultural events and treatments in different spiritual traditions and subjects. www.norvegunity.no —  www.facebook.com/norvegunity  — www.instagram.com/norvegunity

%d bloggers like this: