Hva er Yoga?

Yoga = Enhet (Union)

I vårt tilfelle snakker vi derfor om enhetspraksis når vi snakker om yoga. Det vil si øvelser, prinsipper, og levesett som fører til økt opplevelse av det å være en del av det hele, og økt opplevelse av at det hele er en del av deg. Rett og slett økt opplevelse av enhet, økt opplevelse av yoga. En mer sømløs, fri og utviklende tilstand.

Den dypeste dalen og det høyeste fjellet har felles grunn. Dagen i går henger sammen med dagen i morgen gjennom dagen i dag. Det ene fører faktisk til det andre. I følge vitenskapen har hele det fysiske univers som vi kjenner det vært ett. Alle planeter, alle galakser, all materie var en gang samlet i enn klump, som etter det såkalte big bang eller “roar” som det heter i yogalæren har ekspandert seg til det universet vi kjenner i dag. Det perfekte systemet med galakser, solsystemer, planeter, omløpsbaner og rotasjoner som sirkler seg inn og ut av spiraler. Alt har felles opphav, og alt har felles destinasjon. Det er ett.

Siden universet er av ekspanderende karakter handler livet i all hovedsak om å ekspandere til det å bli noe mer, perfeksjonere det perfekte systemet, og oppleve større grad av enhet. Kjærlighet er the connective force som holder hele universet samlet, og muliggjør denne ekspansjonen. Jo mer du tillater at universet er samlet, jo mer du tillater å være sentrert, at ting møtes, tiltrekkes og samvirker, jo mer elsker du. På generell basis kan vi derfor si at livet handler om å elske mer. Helt spesifikt hvordan dette gjøres, oppleves, og utleves av hvert enkelt individ er det ikke like lett å uttale seg bastant om, derfor gjør vi en forenkling i yoga og jobber med det vi er helt sikre på, og det er at alle mennesker er ute etter inner well being. 

Din well being er et resultat av dine følelser, som igjen er et resultat av dine tanker, som igjen er et resultat av ditt valgfrie fokus, og hvordan du sirkulerer livskraften i deg selv (hvordan du puster), som faktisk også er valgfritt. Totalt sett kan vi rent teoretisk derfor si at din well being er valgfri. I yoga presenteres det teknikker, prinsipper og levesett som hjelper deg å velge høyere well being i praksis. 

Alle vil ha inner well-being og ekstase, som egentlig er den naturlige tilstanden for et menneske i yoga. Problemet er at vår livsførsel, tankesett og valg skaper separasjon og disharmoni fordi det ikke er i tråd med den universelle sannhet om hvordan mennesket og universet er skrudd sammen. Vi tar oss bort fra det faktum at alt er ett, bort fra det faktum at well being, følelser, tanker, livsførsel, pust og fokus faktisk henger sammen. Det er en rød tråd, og ja det ene fører faktisk til det andre. Derfor vil det være mer hensiktsmessig å havne i en oppadgående og samlende spiral istedenfor en separerende og nedadgående spiral.

Derfor gjør vi yoga som er et eldgammelt globalt system/vitenskap bevart i India, og som nå har begynt å spre seg ut til verden igjen. India er det eneste landet i verden som har hatt mer eller mindre fri uavbrutt kulturell utvikling i 15 000 år, og det eneste landet som derfor har klart å bevare yoga tradisjonen skikkelig, dette er også grunnen til at vi bruker Sanskrit terminologi når vi beskriver yogapraksis i dag. 

Korrekt yogapraksis tar deg fra Svadhistana (sacral chakra) hvor de aller fleste er født til dette livet og opp til toppen av deg selv – til Sahasrara (kron chakra), og til opplyst tilstand. Det er din indre reise gjennom ditt eget personifiserte utviklingsløp. Veien er målet, og yoga er veien.

Yoga is life, life is yoga. 
#Berner #Yoga

Create your website with WordPress.com
Get started